Ireneusz Chrenkoff

Członek Jury

Członek PTS i członek Zespołu sędziów przy PTS.