Informacje dla Gospodarzy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do organizacji kolejnych edycji PTS Classic – pierwszego w Polsce turnieju saunamistrzów ceremonii klasycznych.

Gospodarzami turnieju PTS Classic mogą być obiekty, które spełnią warunki techniczne i organizacyjne określone w umowie z Organizatorem i wyrażą chęć organizacji wybranej edycji turnieju, oraz prawidłowo wypełnią i prześlą właściwy formularz zgłoszenia gospodarza dostępny na stronie http://www.turniej.saunowy.pl/gospodarz-zgloszenie, a następnie podpiszą umowę na organizację danej edycji turnieju. Wzór umowy dot. organizacji turnieju PTS Classic jest do wglądu na stronie:

Nabór zgłoszeń gospodarzy turnieju trwa przez cały rok, jednak nie później niż do trzech miesięcy przed terminem danej edycji turnieju. Zapis ten nie dotyczy edycji 2024 gdzie termin zgłoszeń mija 31 marca 2024.

W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia, ostatecznego wyboru miejsca organizacji turnieju dokonuje Organizator po analizie wszystkich zgłoszeń i konsultacji z kandydatami.

Zgłoszenia możliwe są tylko w formie pisemnej, za pomocą właściwego formularza.

Korzyści wynikające ze statusu Gospodarza turnieju PTS:

– ogólnopolska promocja obiektu Gospodarza w środowisku saunowym za pośrednictwem kanałów informacyjnych Polskiego Towarzystwa Saunowego

– większa rozpoznawalność w środowisku saunowiczów z całego kraju

– promocja na stronie internetowej turnieju, plakatach, materiałach drukowanych promujących turnieje
i w mediach będących patronami turnieju oraz za pomocą ogólnopolskich kanałów informacyjnych PTS

– 100% wpływów z biletów na turniej

Gospodarz turnieju otrzymuje następujące formy promocji:

– duże logo na stronie głównej danej edycji turnieju oraz w dziale Gospodarz turnieju z linkiem do swojej strony internetowej

– duże logo z przodu koszulki turniejowej, tuż pod logo turnieju (ogólny wzór koszulki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)

– duże logo we wszystkich videoklipach promujących turniej emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– logo na plakatach i innych materiałach drukowanych promujących turniej

– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników turnieju

– organizacja atrakcyjnych konkursów towarzyszących w dniu wydarzenia przeprowadzane przez Organizatora i promowane za pośrednictwem jego kanałów informacyjnych. 


Gospodarz ze swojej strony jest zobowiązany zapewnić:

 • pomieszczenie sprawnej technicznie sauny fińskiej suchej z miejscem dla minimum 60 osób (nominalnie) siedzących na siedziskach, oraz piecem umożliwiającym efektywne podanie zapachów i polewanie kamieni na piecu oraz nieskrępowane rozprowadzenie ręcznikiem powietrza w saunie. Pomieszczenie sauny powinno być także wyposażone w oświetlenie umożliwiające bezpieczne poruszanie się po saunie zarówno saunamistrza jak i klientów.
 • pomieszczenie dla maks. 16 zawodników, w którym bez skrępowania będą mogli przygotować się do występu oraz umieścić swoje rzeczy.
 • pomieszczenie dla maks. 8 osobowego składu Jury, z dostępem do prądu oraz napojów (woda, soki oraz kawa i herbata na zamówienie) i przekąsek słonych oraz owoców, w którym bez dostępu osób trzecich będą mogli oceniać zawodników.
 • wydzielone miejsce dla maks. 6 osób – mediów (fotografa, kamerzysty, operatora dźwięku i sprawozdawcy) oraz przedstawicieli organizatora z możliwością rozłożenia komputerów przenośnych,  dostępem do Internetu i prądu.
 • gwarantowane miejsca w saunie podczas seansów dla maks. 14 osób (jury, media, organizator), w tym wyraźnie oznaczone ręcznikami dla 5 sędziów sędziujących ceremonię.
 • sędziom ręczniki do okrywania się, z możliwością wymiany zużytych minimum co 4 ceremonie.
 • nieodpłatne wejściówki oraz wyżywienie na terenie obiektu przez czas trwania zawodów, dla sędziów, zawodników, mediów i określonych przedstawicieli organizatorów, wg poniższego wykazu:

dla sędziów wejściówki i wyżywienie z priorytetowym wydawaniem posiłków,

dla zawodników wejściówki i wyżywienie,

dla przedstawicieli mediów i organizatora (dla maks. 6 osób: fotograf, kamerzysta, sprawozdawca, organizatorzy) wejściówki i wyżywienie.

 • partycypowanie w kosztach obsługi medialnej (maks. 500 zł)
 • członkom PTS zniżkę partnerską w wysokości minimum 15% na wejściówki we wszystkie dni zawodów po okazaniu ważnej karty członkowskiej.
 • wydruk materiałów graficznych takich jak: plakaty w ilości potrzebnej Gospodarzowi do rozpropagowania imprezy na terenie obiektu, harmonogram występów, plan imprezy, które zostaną przekazane przez PTS na nośnikach w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem turnieju
 • miejsce na materiały reklamowe sponsorów pozyskanych przez obie strony: logotypy sponsorów będą umieszczone zbiorczo na jednym plakacie, w formie drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej Gospodarza, nośnikach reklamowych na terenie Gospodarza oraz na Facebooku
 • ewentualnie miejsce na mini stoisko dla sponsora generalnego podczas trwania zawodów oraz 2 nieodpłatne wejściówki

  Organizator zapewnia:
 • projekt materiałów graficznych takich jak plakaty, dyplomy oraz do grafik na strony www, wraz z przekazanymi prawami autorskimi majątkowymi; zleci wykonanie dyplomów dla uczestników turnieju oraz nagród i trofeów wręczanych zawodnikom
 • rekrutację oraz stworzenie list startowych w turnieju
 • czuwanie nad Regulaminem i przestrzeganiem zasad Fair Play
 • wpuszczanie ludzi do sauny na seanse turniejowe i konferansjerkę
 • system do punktacji i nadzór nad samą punktacją oraz jej publikowaniem w mediach
 • wykwalifikowany skład Jury na zawody
 • promowanie turnieju w mediach internetowych, w tym na stronach organizacji zrzeszonych
 • stworzenie relacji z turnieju, w tym wykonywanie zdjęć, fotorelacji i wideorelacji, umieszczenie ich na stronach internetowych: http://turniej.saunowy.pl/, Facebook, Portalu PTS  oraz pokrewnych