Informacje dla mediów

Patronem medialnym turnieju może być każda stacja telewizyjna i radiowa oraz redakcja gazety czy czasopisma, działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która obejmie imprezę patronatem na zasadach ustalonych z Organizatorem na podstawie przesłanego do stacji wniosku o patronat medialny.

Patroni medialni otrzymają formy promocji wynikające z indywidualnych warunków patronatu a także:

 – logo na stronie głównej turnieju i w dziale „patroni medialni” z linkiem do swojej strony internetowej

– logo na planszy patronów medialnych we wszystkich videoklipach promujących turniej, emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez innych patronów medialnych turnieju
i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– wyczytanie nazwy patrona medialnego podczas ogłaszania wyników konkursów towarzyszących

Organizator rozsyła wnioski o patronaty medialne nad daną edycją danego turnieju przez cały rok, najpóźniej jednak na 60 dni przed planowanym turniejem. Zamknięcie listy patronów medialnych nad daną edycją turnieju następuje najpóźniej na 30 dni przed turniejem.