Formularz zgłoszenia obiektu Gospodarza

UWAGA! Przed przesłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminami oraz wzorami dokumentów.

WYBIERZ EDYCJĘ TURNIEJU, KTÓRĄ CHCESZ ZORGANIZOWAĆ
LOGO OBIEKTU*

OSOBA KONTAKTOWA W.S. TURNIEJUDANE DO UMOWY

UWAGI DO UMOWY

OŚWIADCZENIE

* pola wymagane

UWAGA!
Podanie nieprawdziwych danych czy też przesłanie logo niezgodnego z wymaganiami regulaminu będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.