Informacje o koszulce

Koszulka turniejowa jest elementem promującym turniej, jego sponsorów generalnych oraz sześciu sponsorów z największym wkładem w organizację. Wkład sponsorski obliczany jest na podstawie wartości rynkowej produktów i usług oferowanych w ramach oferty sponsorskiej.

Koszulka turniejowa jest produkowana w dwóch wariantach tj. w wersji dla zawodników, oraz w wersji pamiątkowej.

Koszulka w wersji dla zawodników i organizatorów jest produkowana wyłącznie w ilości wynikającej z całościowej liczby zakwalifikowanych zawodników, przedstawicieli organizatora, sędziów oraz wolontariuszy, biorących udział w turnieju i zaangażowanych w organizację.

Koszulka w wersji pamiątkowej produkowana jest w ilości wynikającej z liczby indywidualnych zamówień dokonanych wyłącznie przez stronę internetową turnieju.

WZÓR KOSZULKI TURNIEJOWEJ: