Informacje dla wolontariuszy

Członkowie PTS pragnący zaangażować się w pomoc w organizacji turnieju, mogą zgłaszać swój udział w charakterze wolontariuszy przez formularz dostępny na stronie w zakładce wolontariat. Nabór wolontariuszy odbywa się cały rok, najpóźniej do dwóch tygodni przed terminem danej edycji turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru osób do wolontariatu spośród nadesłanych zgłoszeń.

Organizator każdorazowo określi zakres czynności niezbędny do wykonania podczas trwania turnieju oraz dokona podziału wolontariuszy na grupy zadaniowe.

Wolontariusze pozostają do dyspozycji Organizatora w zakresie zadań określonych w przydziale czynności dla poszczególnej grupy zadaniowej, oraz wykonują zadania określone przez Organizatora i opublikowane na stronie internetowej turnieju.

Wolontariusze zaangażowani w organizację turnieju otrzymują od Organizatora:

– bezpłatny wstęp do obiektu Gospodarza w terminie trwania turnieju

– pamiątkową koszulkę turniejową

– dyplom z podziękowaniem