Informacje na temat Patronatów Honorowych

Patronem honorowym danej edycji turnieju może być każda jednostka administracji rządowej i jednostka samorządowa, na której terenie odbywa się dana edycja turnieju.

Wnioski o patronaty są składane przez Organizatora u właściwych podmiotów na minimum 30 dni przed turniejem. Patroni honorowi otrzymują promocję wynikającą z przyznanego patronatu.