Informacje dla Sędziów

Skład Sędziowski na dany turniej jest wybieramy z grona Sędziów PTS i ogłaszany na stronie internetowej turnieju najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem danej edycji.

Sędziowie turnieju otrzymują:

– koszulkę turniejową

– zaplecze lokalowe w obiekcie Gospodarza turnieju do sędziowania

– bezpłatny wstęp do obiektu Gospodarza turnieju w dniach trwania turnieju

– nocleg  ze śniadaniem pomiędzy poszczególnymi dniami turnieju

– obiad w obiekcie Gospodarza w dniu turnieju i  przekąski

– wodę pitną i elektrolity, napoje, kawę i herbatę